Online rezervační formulář ubytování

Budete přesměrováni na rezervační portál HotelTime, na kterém, prosím, dokončete svojí rezervaci pobytu v Holiday Parku Liščí Farma.

 

STORNO PODMÍNKY

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Při odstoupení od smlouvy se vztahy mezi zákazníkem a ubytovacím zařízením řídí těmito podmínkami:

  • Poplatek zaplacený za učiněnou rezervaci se nevrací, protože se jedná o zprostředkovatelskou službu, která byla uskutečněna.
  • Po dohodě s provozovatelem lze zajistit za sebe náhradu, v tomto případě se storno poplatky neplatí.
  • Při dřívejším odjezdu propadá nárok na vrácení peněz.
  • V případě, že ze strany objednatele dojde z jakéhokoliv důvodu ke zrušení rezervace, budou použity následující storno poplatky:

Storno termíny:

  • Pokud Vámi pořízená rezervace bude stornována v termínu delším než 3 týdny před příjezdem, bude Vám účtován pouze manipulační poplatek ve výši 300,- Kč (10 Euro)
  • 3 týdny před nástupem - 50 % z celkové částky
  • 7 dní před nástupem - 100 % z celkové částky

Storno podmínky pro skupinové pobyty

Jsou předmětem vzájemné dohody. Jinak platí obdoba jako u IT. U skupin se neplatí storno poplatky, pokud počet objednaných osob se sníží do 10 % z celkově objednaných osob.

Zrušení pobytu ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení pobytu předvídat. V tomto případě nabídne provozovatel klientovi v rámci svých možností adekvátní náhradu. V případě, že zákazník není ochoten náhradní nabídku akceptovat, obdrží zpět poplatek za zprostředkování , a to neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady.